Πλεονεκτήματα Πλακιδίου THERMOFYLAX
Θερμομόνωση Ταράτσας | Πλεονεκτήματα Πλακιδίου
  • Η υγρομόνωση είναι προστατευμένη από μηχανικές καταπονήσεις και δεν εκτίθεται στις υπεριώδεις  ακτινοβολίες UVA & UVB καθώς και σε άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες γήρανσης. Επιβαρύνεται σε ελάχιστο θερμοκρασιακό φάσμα και έτσι υφίσταται πολύ μικρότερο θερμικό στρες και καθόλου θερμικά σοκ. Τα θερμικά σοκ συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες κόπωσης και γήρανσης της μεμβράνης, με αποτέλεσμα η λειτουργική ζωή της να είναι πολύ μεγαλύτερη.
  • Όλο το σύστημα 'αναπνέει'. Κίνδυνος εγκλωβισμού υγρασίας ανάμεσα στην υγρομόνωση και στο θερμομονωτικό πλακίδιο δεν υφίσταται, διότι δεν σφραγίζονται οι αρμοί των πλακιδίων, με αποτέλεσμα ο αέρας και το νερό να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσα σε αυτά και να ακολουθούν τις φυσικές τους διαδρομές.
  • Με το πλεονέκτημα της βατότητας το δώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
  • Εάν υπάρξει προσθήκη ορόφου, η θερμομόνωση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
  • Είναι σύστημα κατάλληλο τόσο σε χειμερινές όσο και σε θερινές συνθήκες.
  • Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού δεν 'ανάβει' η ταράτσα. Όπως και δεν 'παγώνει' κατά τον χειμώνα. Η αντανάκλαση της θερμότητας από το πλακίδιο και η ελάχιστη θερμοχωρητικότητα αυτού το κατατάσσει στα 'ψυχρά' υλικά, με συνέπεια να μην δημιουργείτε το φαινόμενο της 'θερμικής νησίδας'.
  • Εύκολη τοποθέτηση µε οποιοδήποτε καιρό ακόμη και από έναν ιδιώτη.
  • Μπορεί να προστεθεί χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση της υπάρχουσας στεγανωτικής στρώσης.
  • Τα πλακίδια λόγω της πιστοποιημένης αντοχής τους στην παγωνιά και της ελάχιστης απορρόφησης ύδατος  < 0,2 δεν παρουσιάζουν με το πέρασμα των χρόνων ρηγματώσεις η σκασίματα που οφείλονται στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
  • Μπορεί να επισκευασθεί τοπικά αν χρειαστεί η ταράτσα απλά ανασηκώνοντας τα πλακίδια.
Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.