Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Σάββας Χαλιαμπάλιας & Σια Ο.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

570 22 Σίνδος - Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310 79.79.72 (5 γραμμές)

fax: 2310 723.147

info@thermonosystem.gr

info@chromodomi.gr

www.chromodomi.gr

Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.