Εξωτερική Θερμομόνωση - Τι είναι ETICS
Εξωτερική Θερμομόνωση | 100% Acryl Thermonosystem

Τι είναι ETICS

    Tο ETICS είναι τα αρχικά των λέξεων  External Thermal Insulation Composite Systems που σε  ελεύθερη μετάφραση στα Ελληνικά αποδίδεται ως Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα συστήματα ETICS μπορούν να εφαρμοσθούν τόσο σε παλαιές ,όσο και σε καινούργιες κατασκευές. Για δε τις παλαιές κυρίως είναι ο μοναδικός αξιόπιστος και δοκιμασμένος για χρόνια τρόπος θερμομόνωσης που χρησιμοποιείται κατά κόρον παγκοσμίως. Προσφέρει πλήρη ενεργειακή  αναβάθμιση του κτιρίου που την καταλαβαίνουμε αμέσως με την εφαρμογή του. Για δε τις νέες κατασκευές είναι ο φθηνότερος καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος δόμησης για θερμομόνωση. Διότι καλύπτει όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων με συνέπεια την πλήρη εξάλειψη από θερμογέφυρες στην όλη κατασκευή, και ακόμα την προφύλαξη όλων των δομικών στοιχείων του κτιρίου (μπετά ,τοιχία) με αποτέλεσμα την μακροζωία αυτού. Είναι πολύ σημαντικό όταν αποφασίσετε  να κάνετε εξωτερική θερμομόνωση στο κτίριο σας, να επιλέξετε ένα ολοκληρωμένο πιστοποιημένο σύστημα ETICS. Διότι τότε και μόνο τότε, είστε απόλυτα σίγουροι ότι όλα τα επί μέρους προϊόντα του συστήματος όπως υλικά συγκόλλησης, μονωτικές πλάκες, υλικά στερέωσης, υαλόπλεγμα, κόλλα επιπέδωσης και τελικό επίχρισμα θα είναι τέλεια συμβατά μεταξύ τους και θα σας “συντροφεύουν” για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα αποκολλήσεων, ρηγματώσεων, ξεφλουδίσματος κλπ.


    Η εταιρία έχει αναπτύξει το απόλυτο και ολοκληρωμένο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης παλαιών και νέων κτιρίων 100% ACRYL THERMONOSYSTEM. Για την διασφάλιση της άριστης ποιότητας και εφαρμογής του συστήματος, έχει πιστοποιηθεί με δύο ευρωπαϊκά πρότυπα ETICS. Κατά EN13499 EPS με πολυστερίνη και κατά ΕΝ 13500 MW με πετροβάμβακα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες θερμομόνωσης τόσο για το χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι.

 

  • Θα εξασφαλίσετε υψηλή αξιολόγηση στο ενεργειακό πιστοποιητικό του κτιρίου σας και θα κερδίσετε και από τους έξτρα φόρους. Σύμφωνα με ρύθμιση της Ευρωπαϊκής ένωσης από το 2010, το πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο για να ενοικιάσετε ή να πουλήσετε το ακίνητό σας.
Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.