Πλεονεκτήματα Thermonosystem
Εξωτερική Θερμομόνωση | Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα


  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου
  • Γραπτή εγγύηση 12 ετών υλικών και εφαρμογής
  • 8-12% επιπλέον θερμομόνωση απο τον ανταγωνισμό με συγκόλληση με τον GLUE FOAM
  • Τεράστια πρόσφυση με ελαστικότητα και στεγανότητα από την 100% οργανική κόλλα POLY GLUE
  • Ανεξίτηλοι χρωματισμοί με τον παστώδη οργανικό σοβά SOVACRYL
  • Το οικονομικότερο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της αγοράς σε τιμή €/m²
  • Άριστη συνεργασία τόσο με διογκωμένη EPS όσο και με εξηλασμένη XPS πολυστερίνη
  • Απόσβεση μέσα σε 3 έως 5 χρόνια

 

Οικονομία έως 85%


Σύμφωνα με μελέτη της εταιρίας FIBRAN, ένα  σύστημα θερμομόνωσης συμμορφούμενο με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2010, σε ένα υφιστάμενο αμόνωτο κτίριο και ειδικά με κατασκευή πριν του 1980 μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και το 85% του κόστους λειτουργίας της θέρμανσής του. Γενικά η τάση με τις σημερινές συνθήκες δείχνουν σταθερά προς την κατεύθυνση: περισσότερη μόνωση πάντα και παντού.

Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα μετά το 1980 είναι μονωμένα βάσει του τότε κανονισμού θερμομόνωσης, ο οποίος όμως είτε δεν είναι σύμφωνος με τις σημερινές αυξημένες ανάγκες της εποχής μας είτε δεν εφαρμόστηκε σε πολλές κατασκευές σωστά. Για δε τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 είναι τελείως αμόνωτα.

 

Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.