Προϊόντα Συστήματος
Εξωτερική Θερμομόνωση | Προϊόντα Συστήματος


Προϊόντα Συστήματος

GLUE FOAM

POLYGLUE 15Kg

POLYGLUE 25Kg

SOVACRYL

THERMOSIL

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡ.

XPS ΠΟΛΥΣΤΕΡ.

EPS ΠΟΛΥΣΤΕΡ.

ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ  • Για το 100% ACRYL THERMONOSYSTEM σας δίνουμε 12 χρόνια γραπτή εγγύηση υλικών και εφαρμογής. Και αυτό, γιατί είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα του, την αντοχή του, την μακροζωία του και την οικονομία που θα κάνει στην τσέπη σας.
  • Η εφαρμογή του συστήματος γίνεται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία.

Θερμική αγωγιμότητα (λ) είναι η ιδιότητα ενός υλικού, η οποία δηλώνει πόσο καλό μονωτικό είναι αυτό το υλικό. Μικρότερη θερμική αγωγιμότητα σημαίνει μεγαλύτερη μονωτική ιδιότητα.

Θερμική διαπερατότητα (U) είναι η ιδιότητα ενός δομικού στοιχείου, η οποία δηλώνει πόση θερμότητα διαπερνά 1m² του δομικού στοιχείου όταν η διαφορά θερμο-κρασίας μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας είναι ίση µε 1°C.  Σε αυτή την ιδιότητα ιδιαίτερο ρόλο παίζει το πάχος της θερμομόνωσης και η θερμική αγωγιμότητα της. Μικρότερη θερμική διαπερατότητα σημαίνει μικρότερες θερμικές απώλειες. Οι τιμές της θερμικής διαπερατότητας (U) καλυτερεύουν κατά 20% αν χρησιμοποιηθεί γραφιτούχο EPS με λ=0,031W/(mK).


Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.