Εσωτερική Θερμομόνωση | Πλεονεκτήματα

Οικονομικά

 • Είναι οικονομικότερη από την εξωτερική.
 • Δεν απαιτείται  άδεια μηχανικού.
 • Δεν απαιτούνται ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ.
 • Δεν χρειάζεται στήσιμο σκαλωσιάς.
 • Δεν απαιτείται άδεια κατάληψης πεζοδρομίου.
 • Μείωση του κόστους καυσίμων
 • Μείωση των απωλειών ενέργειας
 • Αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου

Πρακτικά

 • Δεν είναι απαραίτητες οι καλές καιρικές συνθήκες εφαρμογής.
 • Είναι  το πλέον λεπτότερο και αποδοτικότερο σύστημα της αγοράς.
 • Παρέχει πλήρη ελευθερία στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των όψεων.
 • Μόνη λύση σε διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακούς οικισμούς.
 • Μόνη λύση σε περιπτώσεις διαμερισμάτων πολυκατοικίας όπου οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν την εξωτερική θερμομόνωση της

Ποιοτικά

 • Αυξημένη θαλπωρή του χώρου σας
 • Σύντομη θέρμανση του χώρου
 • Προστασία του περιβάλλοντος λόγω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.
Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.