Εσωτερική Θερμομόνωση | Esotherm

Εσωτερική Θερμομόνωση ESOTHERM

    Είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές κατοικίες όπου γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος μπορεί να βελτιωθεί καθοριστικά η θερμομονωτική τους  απόδοση. Μπορούμε  να θερμομονώσουμε εσωτερικά αμόνωτες εξωτερικές τοιχοποιίες όλων των ειδών, όπως από τούβλα, σκυρόδεμα, πέτρα ή τσιμεντόλιθους. Η εσωτερική θερμομόνωση είναι μονόδρομος όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται (διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Έχει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την εφαρμογή της στις πολυκατοικίες, όπου ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να μονώσει το σπίτι του με λίγα χρήματα, αναβαθμίζοντάς το τουλάχιστον κατά μια ενεργειακή κατηγορία, χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών.

   Συμπερασματικά, η λύση της εσωτερικής θερμομόνωσης ESOTHERM , προβάλλει ως οικονομικά η βέλτιστη μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες ενέργειας, αλλά και αποφεύγοντας άσκοπες δαπάνες. Επίσης λόγω της γρήγορης απόδοσης στη θέρμανση ή στο δροσισμό, ενδείκνυται ιδιαίτερα για εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία και κτίρια γραφείων.

Copyright © 2012 THERMONOSYSTEM All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.